Cennik

Tabela stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej

obowiązujące od dnia 31 października 2019 r.

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66
par.1 Kodeksu Cywilnego.

Cennik tłumaczeń pisemnych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie
wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. z dnia 26 stycznia 2005 r. z późn. zmianami)
Tłumaczenie pisemne
1 strona = 1125 znaków (obejmujących wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi). Stronę rozpoczętą liczy się za całą.
I grupa:
- angielski
- francuski
- niemiecki
- rosyjski
II grupa:
- inne języki europejskie
- język łaciński
III grupa:
- języki pozaeuropejskie posługujące się alfabetem łacińskim
IV grupa:
- języki pozaeuropejski posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami
Sporządzenie poświadczonego tłumaczenia na język polski (§ 2 ust. 1 pkt. 1)34,50 zł37,16 zł45,11 zł50,42 zł
Sporządzenie tłumaczenia - na wniosek zlecającego
- w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym
(stawki określone w ust. 1 +100%) (§ 2 ust. 2)
Na polski: 69,00 zł
Na obcy: 90,22 zł
Na polski: 74,32 zł
Na obcy: 106,14 zł
Na polski: 90,22 zł
Na obcy: 122,08 zł
Na polski: 100,84 zł
Na obcy: 148,62 zł
Sporządzenie dodatkowych egzemplarzy poświadczonych tłumaczeń za każdą dodatkową stronę obliczeniową tłumaczenia (1125 znaków) (§ 2 ust. 3)0,50 zł0,50 zł0,50 zł0,50 zł
Tłumaczenie tekstów (§ 3):
1) zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną (+25%)
2) sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym (+25)%
3) trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (+25%)
Na polski: 43,12 zł
Na obcy: 56,39 zł
Na polski: 46,45 zł
Na obcy: 66,34 zł
Na polski: 56,39 zł
Na obcy: 76,30 zł
Na polski: 63,02 zł
Na obcy: 92,89 zł
Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę (50% stawki przewidzianej za tłumaczenie, określonej w § 2 ust. 1) (§ 4)Na polski: 17,25 zł
Na obcy: 22,55 zł
Na polski: 18,58 zł
Na obcy: 26,53 zł
Na polski: 22,55 zł
Na obcy: 30,52 zł
Na polski: 25,21 zł
Na obcy: 37,15 zł

Cennik tłumaczeń ustnych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie
wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. z dnia 26 stycznia 2005 r. z późn. zmianami)
Tłumaczenia ustneI grupa:
- angielski
- francuski
- niemiecki
- rosyjski
II grupa:
- inne języki europejskie
- język łaciński
III grupa:
- języki pozaeuropejskie posługujące się alfabetem łacińskim
IV grupa:
- języki pozaeuropejski posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami
Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza (stawka jak za stronę tłumaczenia określoną w § 2 ust. 1 pkt 2 +30%) (§ 6 ust. 1)58,64 zł68,99 zł79,35 zł96,60 zł
Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne w postępowaniu przyspieszonym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza (stawka jak za stronę tłumaczenia określoną w § 2 ust. 1 pkt. 2 (+ 100%) (§ 6 ust. 1)90,22 zł106,14 zł122,08 zł148,62 zł
Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne, o którym mowa w ust. 1, wykonywane w porze nocnej w rozumieniu kodeksu pracy (21:00 – 7:00), niedzielę lub święto (+ 20%) (§ 6 ust. 3)70,37 zł82,79 zł95,22 zł115,92 zł
Wynagrodzenie za tłumaczenie ustne, o którym mowa
w ust. 1, w postępowaniu przyspieszonym wykonywane
w porze nocnej w rozumieniu kodeksu pracy (21:00 – 7:00), niedzielę lub święto (+ 20%) (§ 6 ust. 3)
108,26 zł127,37 zł146,50 zł178,34 zł