Cennik

Tabela stawek wynagrodzenia tłumacza przysięgłego


Stawki na podstawie(Dz. U. Nr 15 z 2005 r. poz. 131)

Obowiązuje od 12 marca 2007 r (Dz. U. Nr 41 z 2007 r. poz. 265)

I grupa:
- angielski
- francuski
- niemiecki
- rosyjski
II grupa: inne języki europejskie i język łaciński III grupa: języki pozaeuropejskie posługujące się alfabetem łacińskim IV grupa: języki pozaeuropejski posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami
Tłumaczenia na język polski 1,3% 1,4% 1,7% 1,9%
1 strona tłumaczenia (100%) 23,00 24,77 30,07 33,61
Sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma przez inną osobę (30%) 6,90 7,43 9,02 10,08
Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie
poświaczonego odpisu pisma w języku obcym (50%)
10,00 12,39 15,04 16,81
Tłumaczenie tekstu zawierającego frazeologię i terminologię specjalną sporządzoną pismem ręcznym
lub z trudnej do odczytania kopii (125%)
28,75 30,96 37,59 42,01
Tłumaczenie na język obcy 1,7% 2% 2,3% 2,8%
1 strona tłumaczenia (100%) 30,07 35,38 40,69 49,54
Sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma przez inną osobę (30%) 9,02 10,61 12,21 14,86
Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie
poświaczonego odpisu pisma w języku obcym (50%)
10,00 17,69 20,35 24,77
Tłumaczenie tekstu zawierającego frazeologię i terminologię specjalną sporządzoną pismem ręcznym
lub z trudnej do odczytania kopii (125%)
37,59 44,23 50,86 61,93
1 godzina tłumaczenia ustnego (130%) 39,09 45,99 52,90 64,40
1 godzina tłumaczenia ustnego w postępowaniu przyśpieszonym (200%) 60,14 70,76 81,38 99,08